E N E R P O W E R

Loading

ARGE PROJE DANIŞMANLIK

KOSGEB DESTEKLERİ

 • Ar-Ge İnovasyon Destek Programı

 • Endüstriyel Uygulama Destek Programı

 • KOBİGEL KOBİ Gelişim Destek Programı

 • KOBİ Proje Destekleme Programı

 • KOBİ- Teknoyatırım Destek Programı

 • İşletme Geliştirme Destek Programı

 • İş Birliği Destek Programı

 • Teknopazar Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı

 • Stratejik Ürün Destek Programı

 • Girişimciliği Geliştirme Destek Programı

 • Yurt Dışı Pazar Destek Programı

TÜBİTAK

TÜBİTAK AR-GE PROJE DESTEKLERİ

TEYDEB

·         1507 KOBİ Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destek Programı

·         1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destek Programı

·         1505 Üniversite – Sanayi İş Birliği Destek Programı

·         1509 Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

·         1511 Öncelikli Alanlar Ar-Ge Destek Programı

·         Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Destekleri (SADE)

·         Arayüz Destekleri (AYDE)

ARDEB

Ulusal Destek Programları

 • 1000: Üniversitelerin Araştırma ve Geliştirme Potansiyelinin Artırılmasına Yönelik Destek Programı

 • 1001: Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı

 • 1002: Hızlı Destek Programı

 • 1003: Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 • 1004: Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı

 • 1005: Ulusal Yeni Fikirler ve Ürünler Araştırma Destek Programı

 • 1007: Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı

 • 3001: Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

 • 3501: Kariyer Geliştirme Programı

Uluslararası Destek Programları​

 • COST (Bilimsel ve Teknik İşbirliği Alanında Avrupa İşbirliği)

 • İkili Proje Destekleri

 • ERA-NET

© 2022 Enerpower Teknoloji