E N E R P O W E R

Loading

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİ (GES)

 • Güneş enerjisi sistemleri, günümüz enerji santralleri arasında güneş enerji santrali bakım maliyetleri diğer enerji santral tiplerine göre en az olan santrallerdir. Fabrikalar, lojistik firmaları ve depolar gibi çatı kullanımına sahip binalar için, çatıda üretilecek olan elektriğin neredeyse hiçbir kayba uğramadan elektriği iletiyor olması, kullanılan enerjinin kalitesini yükseltmek ile birlikte işletme sahiplerinin ödemekte oldukları yüksek elektrik bedellerinin önüne geçebilmektedir. Bunun için kurulacak olan güneş enerji sisteminin tasarımı, kullanılan malzemenin kalitesi, güneş enerjisi santral kurulumu yapacak güneş enerjisi firması nın tecrübesi ve yapılacak taahhüt ile ilgili firmanın güvenilirliği, finansal gücü ve işi bitirebilme kabiliyeti de önemli bir yer tutmaktadır.

1000 m2’lik bir çatı alanında, yaklaşık 160 kW gibi kurulu güçleri elde etmek mümkündür. Ülkemizdeki ortalama güneşlenme saatlerine göre, 240 bin ila 260 bin kWh enerji elde etmek mümkündür. Bunun finansal getirisi ise yıllık ortalama $34 bin mertebesindedir. Yani 1000 m2’lik çatısı olan bir işletme için; çatının yönü ve statik uygunluğu sağlandığı takdirde, yılda ortalama $34 bin gelir elde etmesi mümkündür. İşletmesinde bu miktarda elektrik tüketimi olmayan yatırımcılar için de, üretilen elektriğin devlet garantisi ile 10 yıl boyunca şebekeye satılması da mümkündür.

 

Güneş enerji sistemi kurmak için yatırımcıların dikkat etmesi gerekenler

Türkiye’de güneş enerji sistemi kurmak, için yatırımcıların dikkat etmesi gereken ve fiyatları etkileyen birçok etken vardır. Güneş panellerin menşe ve güneş panellerinin markası, güneş panelinin üretim gücü, inverterler, AC kabloları, DC kabloları, güneş enerjisi santralinin arazi yapısı, hafriyat çalışmaları, panellerin montajında alt yapı olarak ikili veya üçlü olması, kurulumun çakma ya da betonlama olması, takip sistemleri, enerji nakil hattı, trafo için yapı, kesiciler, telle çevrenin çevrilmesi, aydınlatma, güvenlik sistemi, bağlantı elamanları, konstrüksiyonun kalitesi güneş enerjisi santrali fiyatını etkilemektedir.

Ticari ya da kendi öz tüketimi için güneş enerjisi santrali kurmak isteyen yatırımcılar kesinlikle sadece fiyat odaklı hareket etmemesi gerekir. Yatırımcıların, gerek malzeme, gerek işçilik ve gerekse de kaliteden ödün vermeyen firmalar ile çalışmaları önemlidir. Aksi durumda zararla karsı karsıya kalırlar.Güneş Enerjisi Sistemlerinin Faydaları ve Özellikleri

Sınırsız enerji kaynağıdır,

– Güneş enerjisini kullanarak enerji maliyetlerinizi ciddi oranda indirirsiniz,

– Güneş enerjisi çevrecidir ve doğaya hiçbir zarar vermez

RÜZGAR ENERJİSİ SANTRALİ Rüzgar ve Rüzgar Enerjisi Nedir?

Güneş ışınları, yeryüzüne farklı sıcaklık, basınç ve nem oluşmasına neden olur. Bunlar da yeryüzünün eşit olmayan ısınmasına ve soğumasına sebep olur. Yeryüzünün farklı şekilde ısınması ve soğuması ile ortaya çıkan kuvvetler ise hava hareketlerini meydana getirmektedir.

Rüzgarın Rüzgar Enerjisine Dönüşümü

Bir hava kütlesi mevcut durumundan daha fazla ısınırsa atmosferin yukarısına doğru yükselir ve bu hava kütlesinin yükselmesiyle boşalan yere, aynı hacimdeki soğuk hava kütlesi yerleşir. Bu hava kütlelerinin yer değiştirmesine rüzgar adı verilmektedir. Rüzgâr enerjisi ise rüzgârı oluşturan hava akımının sahip olduğu hareket enerjisidir. Rüzgar enerjisinin kaynağı güneştir. Güneş enerjisinin %1-2’lik kısmı rüzgar enerjisine dönüşür.

Enerji üretimi bakımından, Kutuplar ile Ekvator arasında ve dinamik yüksek basınç kuşaklarından, dinamik alçak basınç kuşaklarına doğru gerçekleşen hava akımları (sürekli rüzgarlar) önemli rol oynuyorsa da karalarla denizler ve dağlarla vadiler arasındaki (devirli ve yerel rüzgarlar) hava akımlarına dayalı rüzgarlar da rüzgar enerjisi bakımından önemlidir.

Rüzgar türbinleri

Sürükleme kuvvetini belli bir açı ile yakaladıklarında derhal içerisine alarak enerjiye dönüştürmeye başlamaktadır.

Aynı şekilde kaldırma kuvvetini de kullanan türbinler, hava akışını düz bir açı ile yakalayarak enerjiye dönüştürmektedirler.

Yatay eksenli ve düşey eksenli olarak çeşitlere ayrılan türbinler arasında enerji üretimine dair farklılıklar yer almaktadır.

Bu dönemlerde enerji üretmek için kullanılan türbinler, çok eski dönemlerde var olduklarında su pompalamak ve tahıl öğütmek gibi amaçlar için de kullanılırdı.

Rüzgar Türbinlerinin Faydaları Nelerdir?

Bir rüzgar türbini, yanında birden fazla türbin yer almaya devam ettikçe daha fazla enerji ve elektrik üretmektedir. Herhangi bir seyahat yaparken büyük arazilerde ve deniz ortalarında türbinlere rastlamak mümkündür. Doğada var olan kuvvetleri ve doğal yollardan gelen enerjiyi, kullanılabilecek enerjiye dönüştürme amacıyla yapılan türbinlerin, elbette hafife alınmayacak kadar çok faydası vardır. Hem tasarruf edebilmek hem de ekonomik olarak elektrik kullanabilmek adına türbinler inşa edilmektedir. Bunun sonucunda evlerimize kadar gelen ve çok nadir bir şekilde kesilen elektrikleri türbinler borçluyuz diyebiliriz.

NEDEN ÇATI GES ?

 • Artan elektrik maliyetlerinden etkilenmenin önüne geçer.
 • Elektrik Faturalarındaki Dağıtım – İletim – Fon – Vergi ödemelerinin azaltılması.
 • Atıl alanların değerlendirilmesi.
 • Karbon salınımının azaltılması .
 • Çevre dostu firma imajının sağlanması.
 •  Emlak değerinin artması.
 • Montaj / Demontaj kolaylığının olması.
 • Operasyon ve işletme giderlerinin düşük olması.
 • Uzun ömürlü ve dayanıklı olması. 

NERELERE ÇATI GES UYGUN?

 • Akaryakıt istasyonları ve Avm çatıları
 • Endüstriyel alanlar
 • Soğuk hava depoları
 • Tarım ve Hayvancılık işletmeleri
 • Okul, hastane, otel
 • Bireysel Çatılar

ENERJİ ALANINDA FIRSATLAR

Lisanssız elektrik üretimi mevzuatında yapılan yeni düzenlemelerde kendi elektrik ihtiyacını karşılamak üzere güneş enerjisi tesisi kuran kuruluşlara çok ciddi avantajlar sağlanmıştır.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ

 • Yenilenebilir enerji, doğal çevreden sürekli veya tekrarlamalı olarak ulaşılan kaynaklardan elde edilen enerjidir. Yenilenebilir enerji; doğal kaynaklardan elde edilen ve sürdürülebilirliği olan enerjiler olarak da tanımlanmaktadır. Yenilenebilir enerjiler; güneş, rüzgar, biyokütle, jeotermal, dalga enerjisi gibi doğada kendiliğinden var olan kaynaklardan elde edilmektedir. Bu kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftirler. Farklı alanlarda kullanımları mümkündür.

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

 • Güneş Enerjisi
 • Rüzgar Enerjisi
 • Biyokütle Enerjisi
 • Jeotermal Enerji
 • Hidrolik Enerji
 • Hidrojen Enerjisi
 • Dalga Enerjisi
 • Bu kaynaklar, fosil enerji kaynaklarının tersine zamanla tükenmez ve kömür, benzin, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerjilere alternatiftirler. Farklı alanlarda kullanımları mümkündür. Aşağıda bazı yenilenebilir enerji türlerine örnekler verilmiştir:
  Güneş Enerjisi: Güneşten direkt ya da dolaylı olarak elde edilen enerji olarak tanımlanabilir. Toplayıcılar kullanılarak güneş enerjisinden ısı ve elektrik elde edilebilir iken aynı zamanda da geliştirilen fotovoltaik pillerle de elektrik üretmek mümkündür.
  Rüzgar Enerjisi: Coğrafi açıdan rüzgar alan uygun yerlere kurulan, havanın kinetik enerjisini elektrik enerjisine çeviren türbinler ile elde edilmektedir. Rüzgar enerji ile elektrik üretimi gerçekleştirilirken, aynı zamanda küçük çaplı bazı uygulamalarda (örneğin su çıkarma ve arazi sulama gibi) kullanımı da mümkündür.
  Biyogaz (Biyokütle enerjisine bir örnek): Organik atıklardan (hayvan gübresi, tarım atık/atıkları, atık sular, enerji bitkileri,vb.) anaerobik fermantasyon ile elde edilen, metan içeriği % 55-70 arasında değişebilen ısıtma, elektrik üretimi, araç yakıtı gibi farklı alanlarda kullanılabilen bir biyoyakıtlar. Bunun dışında biyokütle enerjisi olarak; biyoetanol, biyodizel, gazlaştırma ve piroliz ürünleri, mikrobiyal yakıt hücreleri, biyogaz ve biyokütlenin termal proseslerinden elde edilen hidrojen enerjisi gibi farklı enerji türlerini saymak mümkündür.
  Jeotermal Enerji: Jeotermal kaynağın bulunduğu bölgelerde, direkt ya da dolaylı olarak elde edilebilen enerji türüdür. Isıtma, soğutma, elektrik üretimi, mineral üretimi, kaplıca amaçlı kullanım gibi farklı uygulama alanlarına sahip olan jeotermal enerji ülkemiz için de önemli bir yenilenebilir enerji kaynağıdır.
  Tüm yenilenebilir enerjilerin ortak özellikleri çevreye dost, sürdürülebilir ve yerli kaynaklardan elde edilebilir olmasıdır. Bu sayede, tüm dünya ile birlikte ülkemizde de artışa geçen enerji ihtiyacına yönelik, çok yüksek fiyatlara ithal ettiğimiz fosil enerji kaynaklarına alternatif olarak öne çıkmaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ile yerli enerji üretimi sağlanabilecek, çevre kirliliği en aza indirilebilecek ve sosyo-ekonomik açıdan büyük bir düzelme ve ilerleme sağlanabilecektir.

YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARETİ

ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ

Enerji Mühendisi Kimdir?

Enerji mühendisi, enerji tedarik etmenin verimli ve yenilikçi yollarını bulmak için projeler tasarlar. Maliyetleri düşürmek, karbon emisyonlarını azaltmak ve çevresel hasarı en aza indirmek için enerji üretmenin yeni yollarını araştırır. Bu amaçla saha denetimleri gerçekleştirir ve enerji araştırmaları yapar.

Enerji Mühendisinin Sorumlulukları Nelerdir?

Enerji mühendisinin temel sorumluluğu doğrudan enerji üretimi veya yönetimi faaliyetlerini gerçekleştirmektir. Meslek profesyonellerinin diğer görevleri şu başlıklar altında toplanabilir;

 • Yüksek enerji tüketen kaynakları belirlemek ve bu alanlarda uygulanmak üzere enerji verimliliğini artıracak süreçler geliştirmek,
 • İklim kontrol sistemleri, gün ışığı tasarımı gibi enerji verimli sistemlerin kurulumu için mühendislere danışmanlık yapmak,
 • Enerji verimli tasarımın uygulanması için teknik raporlar hazırlamak,
 • Alternatif enerji kaynakları üzerinde laboratuvar araştırmaları gerçekleştirmek,
 • Araştırma sonuçlarını, enerji kullanımı, koruma ölçüsü, maliyet etkinliği vb. açısından değerlendirmek,
 • Enerji modelleme, ölçüm, doğrulama veya devreye alma işlemlerini gerçekleştirmek,
 • Enerji satın alma anlaşmalarını gözden geçirmek veya müzakere etmek,
 • Mühendislik fizibilitesini belirlemek için mimari, mekanik veya elektrik planları ve teknik özellikleri gözden geçirmek,
 • Enerji yönetimi gibi konularda personel veya müşterilere eğitim vermek,
 • Bina otomasyon sistemleri için enerji yönetimi prosedürleri hazırlamak,
 • Alternatif veya yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını teşvik etmek.

Nasıl Enerji Mühendisi Olunur?

Enerji mühendisi olmak için, üniversitelerin dört yıllık eğitim veren Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümünden lisans derecesi ile mezun olma şartı bulunmaktadır.

Enerji Mühendisinin Nitelikleri Nelerdir?

 • Yüksek konsantrasyon sahibi olmak,
 • Teknik bilgileri açık bir şekilde ifade edebilecek sözlü ve yazılı iletişim becerisi sergilemek,
 • Ekip çalışması ve yönetimini sağlamak,
 • Problemlere yenilikçi ve yaratıcı çözümler bulmak,
 • Araştırma prensipleri hakkında bilgi sahibi olmak.

© 2022 Enerpower Teknoloji